Nadzieja

Temat: Proszę o sprawdzenie loga
...C:\windows\explorer.exe C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\windows\system32\rundll32.exe C:\windows\system32\wuauclt.exe C:\windows\system32\taskmgr.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.poczta.o2.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=104169Temat: Proszę o sprawdzenie loga
...Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\DOCUME~1\DZIEWC~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX16.906\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.poczta.o2.pl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 -...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=104169